Termeni și condiții

Acești TERMENI și CONDIȚII GENERALE reglementează relația dintre Expert BioPack S.R.L., denumită în continuare „expertbiopack.ro”, pe de o parte, și Utilizatorii site-urilor și serviciilor aflate pe Site (denumiți în continuare Utilizatori), pe de altă parte.

„Expert BioPack” S.R.L. este o companie înregistrată în conformitate cu legislația comercială a României, cu sediul în Str. Albăstrelelor, Strejnicu, Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J29/1057/2018, CUI: RO39376478, Tel. +40724 312 730, email comenzi@expertbiopack.ro.

Vă rugăm să citiți în întregime Termenii și condițiile publicate înainte de a utiliza informațiile și serviciile comerciale oferite pe site (denumite în continuare „servicii”). Prin vizualizarea site-ului, fiecare utilizator se obligă în mod automat să respecte termenii și condițiile descrise mai jos.

Acest document conține informații despre activitățile „ExpertBioPack.ro” și termenii și condițiile generale de utilizare a serviciilor furnizate de „ExpertBioPack.ro”, care reglementează relația dintre noi și fiecare dintre utilizatorii noștri.

Confirmarea Termenilor și Condițiilor Generale este o condiție necesară și obligatorie pentru încheierea contractului între Utilizator și „expertbiopack.ro”.

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor Generale, Utilizatorul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale în baza contractului încheiat între el și „expertbiopack.ro” – nume, telefon, adresă și e-mail.

NOȚIUNI

În sensul prezentelor condiții generale, termenii de mai jos trebuie înțeleși în următorul sens:

Site web – https://expertbiopack.ro și toate subpaginile sale.

Utilizator – înseamnă orice persoană fizică care achiziționează bunuri sau utilizează servicii care nu sunt destinate desfășurării unei activități comerciale sau profesionale, precum și orice persoană fizică care, în calitate de parte la un contract în temeiul prezentei legi, acționează în afara sferei de aplicare a activității sale comerciale sau profesionale.

Termeni și condiții – acești Termeni și condiții, care includ termenii de utilizare, politica de confidențialitate, modulele cookie, regulile de înregistrare și de expediere, formularele de soluționare voluntară a litigiilor, de anulare și de schimb și orice alte informații relevante din punct de vedere juridic găsite pe site.

Date cu caracter personal – informații despre o persoană care dezvăluie identitatea fizică, psihologică, mentală, familială, economică, culturală sau socială a acesteia.

Bunuri – bunuri mobile corporale, cu excepția bunurilor vândute în cadrul unor măsuri de executare silită sau a altor măsuri luate de autoritățile autorizate prin lege, precum și a bunurilor abandonate sau confiscate în folosul statului, anunțate spre vânzare de către autoritățile statului. Apa, gazul și electricitatea, atunci când sunt oferite spre vânzare, ambalate într-un volum sau cantitate limitată, sunt, de asemenea, bunuri.

Serviciu – orice activitate materială sau intelectuală care se desfășoară în mod independent, este destinată unei alte persoane și nu are ca obiect principal transferul de posesie a unui lucru.

Contract de vânzare – un contract în temeiul căruia comerciantul transferă sau se angajează să transfere proprietatea bunurilor către consumator, iar consumatorul plătește sau se angajează să plătească prețul pentru acestea, inclusiv contractele care au ca obiect atât bunuri, cât și servicii.

Contract de servicii – un contract, altul decât un contract de vânzare, în temeiul căruia comerciantul furnizează sau se angajează să furnizeze un serviciu consumatorului, iar consumatorul plătește sau se angajează să plătească prețul pentru acesta.

Procedură alternativă de soluționare a litigiilor în materie de consum – o procedură de soluționare extrajudiciară a litigiilor în materie de consum, care îndeplinește cerințele prezentei legi și este realizată de un organism de soluționare alternativă a litigiilor în materie de consum.

PRESTAREA DE SERVICII
Art. 1. Pe site, utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de servicii, de cumpărare și de livrare a bunurilor și serviciilor oferite de „expertbiopack.ro”.

COMANDĂ
Art. 2. (1) Utilizatorii folosesc interfața site-ului „expertbiopack.ro” pentru a încheia contracte cu „expertbiopack.ro” pentru bunurile și serviciile oferite.

(2) Contractul de achiziție și vânzare de bunuri sau servicii se consideră încheiat din momentul în care comanda este confirmată de „expertbiopack.ro”.

(3) În cazul lipsei de disponibilitate a unui bun sau al incapacității de a efectua un serviciu, „expertbiopack.ro” își rezervă dreptul de a refuza comanda.

(4) După selectarea unuia sau a mai multor bunuri sau servicii oferite pe site-ul „expertbiopack.ro”, utilizatorul trebuie să le adauge la lista sa de bunuri sau servicii pentru cumpărare.

(5) Este necesar ca utilizatorul să furnizeze detalii pentru efectuarea livrării și să aleagă metoda și momentul plății prețului, iar apoi să confirme comanda prin intermediul interfeței site-ului.

(6) La plasarea unei comenzi, utilizatorul primește un e-mail de confirmare a faptului că comanda sa a fost acceptată.

Art. 3. (1) „expertbiopack.ro” are dreptul de a refuza să încheie un contract cu un utilizator incorect.

„Expertbiopack.ro” are dreptul de a trata un utilizator ca fiind incorect în cazurile în care:

 1. există o nerespectare de către utilizator a Termenilor și condițiilor generale;
 2. există o atitudine incorectă, arogantă sau nepoliticoasă față de reprezentanții „expertbiopack.ro”;
 3. abuzul sistematic din partea Utilizatorului față de „expertbiopack.ro”.

PREȚURI
Art. 4. (1) Prețurile bunurilor sau serviciilor oferite sunt cele indicate pe site-ul „Expertbiopack.ro” în momentul comenzii, cu excepția cazurilor de eroare evidentă.

(2) Prețurile bunurilor și serviciilor includ TVA în cazul în care este prevăzută pentru taxarea acesteia.

Art. 5. „Expertbiopack.ro” își rezervă dreptul de a modifica în orice moment și fără preaviz prețurile bunurilor și serviciilor oferite pe site, astfel de modificări nu vor afecta comenzile deja plasate.

Art. 6. (1) „Expertbiopack.ro” poate oferi reduceri pentru bunurile și serviciile oferite pe site, în conformitate cu legislația bulgară și cu regulile stabilite de „Expertbiopack.ro”. Normele aplicabile acestor reduceri sunt disponibile la locul în care este afișată reducerea. Reducerile pot fi oferite sub diferite forme (de exemplu, promoții, reduceri de fidelitate, oferite individual, aleatoriu sau ca urmare a participării la un concurs sau la un sondaj de opinie).

(2) Diferitele tipuri de reduceri nu pot fi combinate la comanda și achiziționarea aceluiași produs/serviciu.

PLATĂ
Art. 7. În cazul în care utilizatorul returnează un bun sau un serviciu cu drept de rambursare din orice motiv, prețul care face obiectul rambursării se reduce cu valoarea reducerii primite și aplicate la bunul sau serviciul respectiv și se rambursează doar suma plătită efectiv.

Art. 8. Utilizatorul poate plăti prețul bunurilor/serviciilor comandate folosind, la alegerea sa, una dintre opțiunile enumerate pe site-ul web. Pe site-ul web este posibil să plătiți prin ramburs, numerar, transfer bancar și plată în rate.

Art. 9. În cazul în care utilizatorul alege opțiunea de livrare prin curier și plata prin ramburs, utilizatorul trebuie să achite prețul articolelor comandate împreună cu costul de livrare al curierului la primirea bunurilor. Utilizatorul plătește un preț fix de livrare de 30 de lei.

Art. 10. În cazul în care utilizatorul alege o metodă de plată care implică un furnizor de servicii de plată terț, utilizatorul poate fi obligat să respecte termenii și condițiile și/sau comisioanele acestei terțe părți.

Art. 11. „Expertbiopack.ro” nu este răspunzătoare în cazul în care o metodă de plată care implică un furnizor de servicii de plată terță parte nu este disponibilă sau nu funcționează din motive care nu pot fi atribuite „Expertbiopack.ro”.

RETUR ȘI ÎNLOCUIRE
Art. 12. Utilizatorul are dreptul de a se retrage din contract fără a oferi un motiv, cu excepția cazului în care comanda este efectuată în conformitate cu un proiect individual solicitat de utilizator, fără despăgubiri sau penalități, în termen de 14 zile de la data acceptării bunurilor de către utilizator sau de către un terț, iar în cazul unui contract de servicii, de la data încheierii contractului de servicii.

Art. 13. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut de prezenta clauză, Utilizatorul trebuie să notifice fără echivoc „Expertbiopack.ro” decizia sa de a se retrage din contract, individualizând bunurile/serviciile pe care dorește să le returneze, furnizând toate detaliile comenzii și livrării efectuate, inclusiv, dar fără a se limita la: conținutul și valoarea comenzii, datele persoanei care a efectuat comanda, datele persoanei care a acceptat livrarea și data livrării.

Art. 14. „Expertbiopack.ro” publică pe site-ul său web un formular pentru exercitarea dreptului de REUR.

Art. 15. Pentru a-și exercita dreptul de retragere, „” oferă utilizatorului posibilitatea de a alege între a completa și a trimite electronic prin intermediul site-ului web formularul standard de retragere sau o altă cerere neechivocă. În aceste cazuri, „Expertbiopack.ro” va trimite imediat utilizatorului o confirmare de primire a anulării sale pe un suport durabil.

Art. 16. Utilizatorul este obligat să returneze bunurile pe cheltuiala sa, împreună cu chitanța și factura, dacă există, prin predarea acestora la „Expertbiopack.ro” sau la o persoană autorizată de aceasta din urmă, în termen de 14 zile de la data la care utilizatorul și-a exercitat dreptul de retragere.

Art. 17. La returnare, bunurile trebuie să fie în ambalajul lor original, fără semne de utilizare sau deteriorări ale aspectului comercial.

Art. 18. „Expertbiopack.ro” are dreptul de a amâna rambursarea plăților până când bunurile au fost primite înapoi sau până când se face dovada că bunurile au fost trimise înapoi, în funcție de care dintre acestea este mai devreme.

Art. 19. În cazul în care utilizatorul nu își îndeplinește obligația de a returna bunurile fără a notifica „Expertbiopack.ro” cu privire la întârziere și fără a oferi un motiv valabil pentru aceasta, se consideră că și-a retras declarația de exercitare a retragerii din contract.

Art. 20. În cazul în care, în legătură cu executarea contractului, „Expertbiopack.ro” a efectuat cheltuieli și utilizatorul se retrage din contract, „Expertbiopack.ro” are dreptul de a reține suma corespunzătoare cheltuielilor efectuate sau de a solicita plata acestora.

Art. 21. Utilizatorul nu are dreptul de a se retrage din contract în cazul în care:

 1. pentru prestarea de servicii, în cazul în care serviciul a fost prestat integral și executarea acestuia a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și cu confirmarea de către acesta că știe că își va pierde dreptul de retragere odată ce contractul a fost executat integral de către comerciant;
 2. pentru furnizarea de bunuri sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile pieței financiare care nu pot fi controlate de comerciant și care pot apărea în timpul perioadei de exercitare a dreptului de retragere;

Art. 22. „Expertbiopack.ro” va rambursa utilizatorului prețul plătit de acesta pentru bunurile returnate.

GARANȚII ȘI RECLAMAȚII
Art. 23. Consumatorul are dreptul de a reclama orice neconformitate a bunurilor sau serviciilor cu cele convenite/comandate, atunci când, după livrare, se constată discrepanțe față de contractul de vânzare.

Art. 24. „Expertbiopack.ro” nu este responsabil pentru uzura naturală a bunurilor.

Art. 26. Orice neconformitate a bunurilor de consum cu contractul de vânzare, care devine evidentă în termen de 6 luni de la livrarea bunurilor, se consideră că a existat la momentul livrării, cu excepția cazului în care se dovedește că lipsa de conformitate se datorează naturii bunurilor sau naturii neconformității.

Art. 27. Atunci când formulează o reclamație, consumatorul poate solicita rambursarea sumei plătite, înlocuirea bunului cu un altul conform cu contractul sau o reducere a prețului.

Art. 28. Reclamația se face verbal la numărul de telefon indicat de „Expertbiopack.ro” sau în scris, prin intermediul e-mail-ului indicat, prin poștă sau la adresa societății. „Expertbiopack.ro” pune la dispoziție pe site-ul său un formular de cerere de despăgubire.

Art. 29. La depunerea unei cereri de despăgubire, consumatorul indică obiectul cererii, metoda preferată de satisfacere a acesteia, respectiv suma solicitată, precum și adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail de contact.

Art. 30. La depunerea unei cereri de despăgubire, consumatorul trebuie să anexeze documentele pe care se bazează cererea, și anume:

 1. chitanță sau factură;
 2. protocoale, acte sau alte documente care stabilesc neconformitatea bunurilor sau serviciilor cu ceea ce s-a convenit;
 3. alte documente care stabilesc temeiul și valoarea creanței.

Art. 31. O reclamație privind bunurile de consum poate fi formulată în termen de doi ani de la livrarea bunurilor, dar nu mai târziu de două luni de la constatarea neconformității cu condițiile convenite. Revendicările pentru servicii pot fi făcute în termen de 14 zile de la descoperirea neconformității serviciului cu condițiile convenite.

Art. 32. Termenul se suspendă pe perioada necesară pentru ca vânzătorul și consumatorul să ajungă la un acord pentru soluționarea litigiului.

Art. 33. În cazul în care „Expertbiopack.ro” a oferit o garanție comercială pentru bunuri, iar durata garanției este mai mare decât termenele de depunere a unei cereri de despăgubire prevăzute la alin. 1, reclamația poate fi depusă până la expirarea garanției comerciale.

Art. 34. Depunerea unei cereri nu împiedică depunerea unei acțiuni.

Art. 35. „Expertbiopack.ro” ține un registru al cererilor depuse. Utilizatorului i se trimite un document la adresa de e-mail indicată de acesta, în care sunt indicate numărul cererii din registru și tipul de bunuri.

Art. 36. În cazul în care „Expertbiopack.ro” dă curs reclamației, emite un certificat în acest sens, care este întocmit în două exemplare, iar un exemplar este pus la dispoziția utilizatorului.

Art. 37. (1) „Expertbiopack.ro” are obligația, în cazul unei reclamații justificate, de a aduce bunurile în conformitate cu contractul de vânzare în termen de o lună de la depunerea reclamației de către utilizator.

(2) În cazul în care bunurile nu sunt reparate după expirarea perioadei menționate la alineatul precedent, consumatorul are dreptul de a rezilia contractul și de a i se restitui suma plătită sau de a solicita o reducere a prețului bunurilor de consum în conformitate cu articolul 114 din Legea privind protecția consumatorilor.

Art. 38. Punerea în conformitate a bunurilor de consum cu contractul de vânzare este gratuită pentru consumator. Acesta nu este răspunzător pentru costurile de expediere a bunurilor de consum sau pentru materialele și manopera legate de repararea acestora și nu va suferi niciun inconvenient semnificativ.

Art. 39. În cazul în care bunurile de consum nu sunt conforme cu contractul de vânzare și în cazul în care consumatorul nu este mulțumit de soluționarea reclamației, acesta are dreptul de a alege între una dintre următoarele opțiuni:

 1. rezilierea contractului și rambursarea sumei plătite de acesta;
 2. o reducere de preț.

Art. 40. Consumatorul nu poate solicita rambursarea sumei plătite sau o reducere a prețului bunurilor în cazul în care comerciantul este de acord să înlocuiască bunurile de consum cu altele noi sau să le repare în termen de o lună de la reclamația consumatorului.

Art. 41. Comerciantul este obligat să dea curs unei cereri de reziliere a contractului și să ramburseze suma plătită de consumator în cazul în care, după ce a satisfăcut trei reclamații ale consumatorilor prin repararea acelorași bunuri în perioada de garanție, se constată o nouă neconformitate a bunurilor cu contractul de vânzare.

Art. 42. Consumatorul nu poate solicita anularea contractului dacă neconformitatea bunurilor de consum cu contractul este minoră.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Art. 43. Drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor materialelor și resurselor aflate pe site-ul web „Expertbiopack.ro” (inclusiv bazele de date disponibile) sunt protejate în temeiul Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe, aparțin „Expertbiopack.ro” sau persoanei desemnate în mod corespunzător care a cedat dreptul de utilizare către „Expertbiopack.ro” și nu pot fi utilizate cu încălcarea legislației aplicabile.

Art. 44. În cazul copierii sau reproducerii informațiilor în afara celor permise, precum și în cazul oricărei alte încălcări a drepturilor de proprietate intelectuală asupra resurselor „Expertbiopack.ro”, „Expert BioPack SRL” are dreptul de a cere despăgubiri pentru daunele directe și indirecte suferite în totalitate.

Art. 45. Cu excepția cazului în care se convine în mod expres, utilizatorul nu poate reproduce, modifica, șterge, publica, distribui și divulga în alt mod resursele de informații publicate pe site-ul „Expertbiopack.ro”.

Art. 46. „Expertbiopack.ro” se angajează să depună toate diligențele necesare pentru a oferi Utilizatorului posibilitatea de a avea acces normal la serviciile furnizate.

Art. 47. „Expertbiopack.ro” își rezervă dreptul de a suspenda accesul la serviciile furnizate. „Expertbiopack.ro” are dreptul, dar nu și obligația, la discreția sa, de a șterge resursele de informații și materialele publicate pe site-ul său.

REZILIEREA ȘI ANULAREA CONTRACTULUI
Art. 48. „Expertbiopack.ro” are dreptul de a rezilia unilateral contractul la propria discreție, fără preaviz, în cazul în care constată că serviciile furnizate sunt utilizate cu încălcarea acestor Termeni și Condiții Generale, a legislației din Romania și a normelor morale general acceptate.

Art. 49. Cu excepția cazurilor prevăzute în acești Termeni și condiții generale, contractul dintre părți va fi reziliat și în cazul încetării activității „Expertbiopack.ro” sau al întreruperii întreținerii site-ului său.

Art. 50. Cu excepția cazurilor menționate mai sus, oricare dintre părți poate rezilia prezentul contract prin notificarea celeilalte părți cu o săptămână înainte, în caz de neexecutare a obligațiilor care decurg din contract.

Art. 51. Forma scrisă a contractului se consideră a fi respectată prin trimiterea unui mesaj prin poștă electronică (e-mail), prin apăsarea unui buton electronic pe o pagină cu conținut completat sau selectat de către utilizator sau prin marcarea unei căsuțe (check box) pe site-ul web etc., atât timp cât declarația este înregistrată tehnic într-un mod care să permită reproducerea acesteia.

MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR GENERALE
Art. 53. „Expertbiopack.ro” este obligat să notifice Utilizatorii despre orice modificare a acestor Termeni și Condiții Generale în termen de 7 zile de la apariția unei astfel de circumstanțe la adresa de e-mail furnizată de Utilizator.

Art. 54. În cazul în care nu este de acord cu modificările aduse Termenilor și condițiilor generale, utilizatorul are dreptul de a denunța contractul fără a oferi niciun motiv și fără a fi obligat la despăgubiri sau penalități. Pentru a-și exercita acest drept, utilizatorul trebuie să notifice „Expertbiopack.ro” în termen de o lună de la primirea notificării prevăzute la articolul precedent.

Art. 55. În cazul în care utilizatorul nu își exercită dreptul de a denunța contractul în modul stabilit în prezentele condiții generale, modificarea se consideră acceptată de către utilizator fără obiecții.

LEGEA APLICABILĂ
Art. 56. Dispozițiile legislației în vigoare în Romania se aplică tuturor aspectelor care nu sunt reglementate de prezentele condiții generale.

EXPEDIERE
Livrarea bunurilor comandate se efectuează prin curierat și prin transport propriu al „Expertbiopack.ro” la biroul sau la adresa de livrare indicată de utilizator pe teritoriul Romaniei. Livrarea se face pe cheltuiala utilizatorului, cu excepția cazului în care pe site se specifică în mod expres altfel.

Înainte de a trimite bunurile comandate, „Expertbiopack.ro” are dreptul de a contacta utilizatorul la numărul de telefon indicat de acesta pentru a clarifica detaliile comenzii și/sau ale livrării.

„Expertbiopack.ro” nu va fi tras la răspundere pentru neexecutarea unei comenzi în cazul în care utilizatorul a furnizat date personale false, incomplete și/sau inexacte, inclusiv în cazul în care utilizatorul a furnizat o adresă sau un număr de telefon incomplet, inexact sau fictiv.

Livrarea se efectuează în termenele descrise în cadrul fiecărei opțiuni de livrare din modulul de interfață a comenzii. În circumstanțe extraordinare, „Expertbiopack.ro” își rezervă dreptul de a prelungi perioada de livrare, informând utilizatorul în timp util.

Utilizatorul este obligat să inspecteze bunurile în momentul livrării și să notifice imediat orice discrepanțe, lipsuri și deteriorări. În cazul în care utilizatorul nu face acest lucru, se consideră că livrarea a fost acceptată fără obiecții.

În cazul livrărilor internaționale, se aplică normele de livrare și de primire a coletelor ale serviciului poștal național relevant, precum și legislația națională relevantă a țării în care se află destinatarul bunurilor.

Toate taxele de import la importul mărfurilor sunt suportate de către utilizator. Utilizatorul nu poate solicita o rambursare în cazul în care a refuzat să plătească taxele de import sau să primească transportul.

„Expertbiopack.ro își rezervă dreptul de a modifica metodele de expediere și de plată disponibile și/sau termenii acestora în orice moment, prin afișarea metodelor de expediere și de plată disponibile pe site, fără altă notificare.

ÎNREGISTRARE ȘI IDENTIFICARE
„Expertbiopack.ro” identifică utilizatorii site-ului prin stocarea fișierelor jurnal pe serverul site-ului și a adresei IP a utilizatorului.

„Expertbiopack.ro” are dreptul de a colecta și utiliza informații despre utilizatori pe baza și în scopul executării contractului încheiat în condiții generale cu utilizatorul. Informațiile prin care persoana poate fi identificată pot include numele, numărul de telefon, adresa, adresa de e-mail și orice alte informații pe care persoana le furnizează în mod voluntar la înregistrare. Informațiile includ, de asemenea, orice alte informații pe care utilizatorul le introduce, le utilizează sau le furnizează atunci când utilizează serviciile furnizate de „Expertbiopack.ro”.

Numai persoanele cu vârsta de peste 16 ani se pot înregistra pe site. În momentul înregistrării, persoana bifează o căsuță în care declară că are vârsta de 16 ani sau mai mult.

„Expertbiopack.ro” are grija și este responsabil pentru protecția informațiilor despre Utilizator care îi sunt aduse la cunoștință cu ocazia înregistrării, cu excepția cazurilor de forță majoră, a evenimentelor accidentale sau a actelor rău intenționate ale unor terțe părți.

În formularul de înregistrare completat de Utilizator la înregistrare, „Expertbiopack.ro” indică caracterul obligatoriu sau voluntar al furnizării datelor și consecințele refuzului de a le furniza.

„Expertbiopack.ro” poate dezvălui datele cu caracter personal către terți numai în cazurile și în circumstanțele prevăzute de lege sau după obținerea consimțământului expres al utilizatorilor.

Utilizatorul se poate înregistra prin completarea formularului electronic de înregistrare corespunzător, disponibil în timp real (on-line) pe Internet pe site-ul „Expertbiopack.ro” pentru a-și exprima acordul cu privire la Termenii și condițiile generale.

Prin apăsarea butonului virtual cu textul „Înregistrare” sau alt text similar, care are valoarea unei confirmări scrise a Termenilor și condițiilor generale, utilizatorul face o declarație electronică în sensul Legii privind documentele electronice și semnătura electronică, prin care declară că a luat cunoștință de Termenii și condițiile generale, le acceptă și se angajează să le respecte. „Expertbiopack.ro” poate stoca în fișierele jurnal de pe serverul său adresa IP a Utilizatorului, precum și orice alte informații necesare pentru a-l identifica și pentru a reproduce declarația electronică de acceptare a Termenilor și Condițiilor Generale în cazul unui litigiu juridic. Textul Termenilor și condițiilor generale este disponibil pe internet pe site-ul web al „Expertbiopack.ro” într-o manieră care permite stocarea și reproducerea acestuia.

La completarea cererii de înregistrare, utilizatorul este obligat să furnizeze date complete și corecte privind identitatea (pentru persoanele fizice), statutul juridic (pentru persoanele juridice) și alte date cerute de formularul electronic al „Expertbiopack.ro”, precum și să le actualizeze în termen de 7 (șapte) zile de la modificarea acestora. Utilizatorul declară că este de acord să furnizeze datele cu caracter personal astfel solicitate, prin care garantează că datele pe care le furnizează în timpul procesului de înregistrare sunt adevărate, complete și exacte și că le va actualiza în timp util în cazul în care se va produce o modificare a acestora. În cazul furnizării de date false, „Expertbiopack.ro” are dreptul de a înceta sau de a suspenda imediat și fără preaviz furnizarea de servicii, precum și menținerea înregistrării utilizatorului.

La înregistrare, Utilizatorul primește un nume de utilizator unic, care poate fi și adresa de e-mail furnizată de Utilizator, și o parolă pentru a accesa serviciile disponibile prin intermediul site-ului „Expertbiopack.ro”.

Utilizatorul își poate gestiona profilul de utilizator pe site-ul web. Prin intermediul contului său, utilizatorul poate:

 1. Pentru a vă urmări punctele bonus
 2. Pentru a returna marfa
 3. Țineți evidența tranzacțiilor dvs.
 4. Abonare/dezabonare de la newsletter
 5. Pentru a vedea istoricul comenzilor plasate
 6. Urmăriți starea comenzii
 7. Pentru a completa un formular de anulare sau de reclamație Utilizatorul poate gestiona prin intermediul contului său datele cu caracter personal pe care le-a furnizat pentru prelucrare, inclusiv:
 8. pentru a corecta datele;
 9. să își recupereze datele (dreptul la portabilitate);
 10. solicitați restricționarea prelucrării;
 11. să își revizuiască datele cu caracter personal;
 12. să le fie șterse definitiv datele cu caracter personal;
 13. pentru a le modifica profilul;
 14. pentru a-și schimba parola;

Numele de utilizator cu care se înregistrează utilizatorul nu îi conferă acestuia alte drepturi decât cele menționate în mod expres în acești Termeni și Condiții.

Solicitantul înregistrării, în calitate de reprezentant al unei persoane juridice, este obligat să își înscrie numele și adresa completă, respectiv numele persoanei juridice pe care o reprezintă.

Utilizatorul este obligat să ia toate măsurile rezonabile și măsurile necesare pentru a-și proteja parola, precum și să nu o facă cunoscută terților și să notifice imediat „Expertbiopack.ro” în cazul accesului neautorizat, precum și în cazul probabilității și suspiciunii unui astfel de acces. Acesta își asumă responsabilitatea și riscul pentru protecția parolei sale, precum și pentru orice acțiuni efectuate de el sau de o terță parte care utilizează parola sa.